Cgates saugo klientų privatumą, todėl šiame pranešime aiškiai ir atvirai pateikiame mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos apie lankytojus rinkimo ir naudojimo principus bei Cgates taikomą duomenų apsaugą.

Šią Privatumo (slapukų) politiką (toliau – Politika) ir duomenų apsaugą taikome tais atvejais, kai lankotės Cgates interneto svetainėje, registruojatės Cgates savitarnoje ar užsisakote prekes ir (arba) paslaugas Cgates elektroninėje parduotuvėje bei kai naudojatės Cgates paslaugomis. Ši Politika netaikoma, kai naršote kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojatės trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Cgates tinklą.

Cgates interneto svetainės lankytojų duomenis renkame, o taip pat Cgates klientų duomenis tvarkome vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) bei LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir LR Elektroninių ryšių įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatas.

Sąvokos

Klientas – fizinis asmuo, kuris yra pasirašęs Cgates paslaugų teikimo sutartį ir naudojasi Cgates teikiamomis elektroninių ryšių paslaugomis asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis.

Paslaugos – bet kokie tiek elektroniniu, tiek neelektroniniu būdu Cgates siūlomi produktai ir (ar) paslaugos.

Srauto duomenys – duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu ir (arba) tokio perdavimo apskaitai. Naudojantis elektroninių ryšių paslaugomis, sukuriami duomenys, kurie gali, pavyzdžiui, parodyti informaciją apie abonentus ir jų naudojamus galinius įrenginius, ryšio pradžios ir pabaigos laiką, trukmę ir maršrutą, duomenų perdavimo protokolą, perduotų duomenų kiekį, faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą, ryšio tinklu perduotų duomenų formatą, ir kiti elektroninių ryšių tinkluose arba teikiant elektroninių ryšių paslaugas tvarkomi duomenys. Jei srauto duomenys tiesiogiai ar netiesiogiai leidžia identifikuoti asmenį, jie taip pat laikomi asmens duomenimis.

Renkami duomenys

Administruojant interneto svetainę bei diagnozuojant sutrikimus Cgates serverių darbe, gali būti naudojami lankytojų kompiuterių IP adresai. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai įprasta interneto serverių administratorių darbo praktika, kurią atlieka daugumos interneto serverių administratoriai.

Slapukų pagalba renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai ir jų paskirtis yra pateikti lentelėje žemiau.

Registruojantis Cgates savitarnoje renkama vartotojo identifikavimui būtina pagrindinė informacija, kurią vartotojas pateikia pildydamas registracijos formą, t. y. vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, kartais adresą.

Įsigyjant prekių ar paslaugų Cgates elektroninėje parduotuvėje renkami duomenys, kurie yra reikalingi tinkamam užsakymo įvykdymui, pavyzdžiui, įrenginys ir jo užsakymo detalės, kontaktiniai duomenys bei susiję įrašai.

Telefoninių pokalbių įrašai, kuomet klientas skambina į Cgates klientų aptarnavimo centrą ar klientas atsiliepia į bendrovės darbuotojų skambučius.

Kiti duomenys, kurie yra renkami remiantis kliento sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš kliento prašoma sutikimo.

Detalų Cgates tvarkomų asmens duomenų sąrašą galima rasti Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, kuris skelbiamas www.ada.lt.

Cgates yra svarbu apsaugoti Jūsų duomenis surinktus  lankantis Cgates svetainėje, todėl Cgates įgyvendino atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Slapukų naudojimas

Siekiant pagerinti Jūsų patirtį lankantis Cgates svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainės veikimą, leidžia stebėti lankymosi Cgates interneto svetainėje trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime svetainę tobulinti, padaryti ją patogesnę lankytojams. Apsilankę Cgates interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, bet kada galite atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Daugiau informacijos pateikta adresu  AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Duomenys apie naudojamus slapukus

Techniniai svetainės slapukai
Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
cp-impression-added-forcp_id_dff3d Slapukas naudojamas informacijai apie vartotojo peržiūrėtus ir paslėptus iškylančius („pop-up“) langus išsaugoti. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
cookie_notice_accepted Slapukas skirtas privatumo (slapukų) politikos pranešimui / sutikimui realizuoti. Sutinkant su nuostatomis 1 metai Unikalus identifikatorius
devicePixelRatio

testing
time

Slapukai skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
x-csrf-jwt Slapukas skirtas greičio matuoklės „cgates.speedtestcustom.com“ funkcionalumo realizavimui Greičio matuoklės paleidimo metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
Google Tag Manager, Google Analytics, Google DoubleClick, Facebook Pixel slapukai:
_dc_gtm_UA-25484389-1 Slapukas naudojamas Google Analytics skripto paleidimui ir renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje bei yra naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai Unikalus identifikatorius
_gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
ads/ga-audiences

ads/user-lists/#

Slapukas – pikselis, renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
collect Slapukas – pikselis, renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
IDE Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną Google DoubleClick tinkle ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse. Įėjimo į puslapį metu 1 metai Unikalus identifikatorius
test_cookie Slapukas tikrina ar vartotojo naršyklė palaiko cookies. Google DoubleClick tinklo slapukas. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius
fr Slapukas – pikselis, renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti Facebook tinkle. Įėjimo į puslapį metu 90 dienų Unikalus identifikatorius
tr Slapukas – pikselis,  renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti Facebook tinkle. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo Unikalus identifikatorius

Cgates Klientų duomenų apsauga

Cgates svarbu ne tik paslaugų kokybė bei saugumas, bet ir klientų duomenų apsauga. Klientas, teisės aktų nustatyta tvarka, gali susipažinti su Cgates tvarkomais kliento asmens duomenimis, įskaitant asmens kodą. Klientas pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą turi teisę kreiptis, kad Cgates ištaisytų neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis, bei nesutikti ir/ar atšaukti teisę, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.

Klientų asmens duomenys teikiami trečiosioms šalims Cgates Sutartyje, Taisyklėse bei teisės aktuose numatytais atvejais.

Cgates savo klientų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a, b ir f punktais bei LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir LR Elektroninių ryšių įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių duomenų apsaugą, nuostatas.

Cgates renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais: a) paslaugų teikimo sutarčių dėl įmonės teikiamų elektroninių ryšių ir kitų paslaugų sudarymas raštu, konkliudentiniais veiksmais arba telefonu, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas (tvarkomi duomenys susiję su televizijos, interneto ir viešojo fiksuotojo telefono ryšio paslaugų teikimu); b) dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni; c) duomenų subjektas duoda sutikimą; d) klientų įsiskolinimų už paslaugas išieškojimas; e) tiesioginė rinkodara; f) telefoninių pokalbių įrašymas.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpis (jeigu tam tikrais atvejais nenurodyta kitaip): asmens duomenys, jeigu Klientas visiškai atsiskaitė už paslaugas, saugomi 10 metų nuo paslaugų sutarties nutraukimo datos. Asmens duomenys, kai klientas nevisiškai atsiskaitė už paslaugas - saugomi 10 metų nuo įsiskolinimo panaikinimo dienos.

Klientas turi teisę į savo pateiktų Cgates duomenų perkeliamumą (BDAR 20 straipsnis). Klientas gali įgyvendinti šią teisę pateikdamas prašymą tiesiogiai atvykus į Cgates klientų aptarnavimo skyrių – pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikus atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – pasirašius elektroniniu parašu. Jeigu prašymas siunčiamas paštu – pridedama ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Klientas turi teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė Cgates susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

Klientas turi teisę pateikti skundą dėl jo asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. paštas ada@ada.lt.

 Jūsų teisės

Kreiptis į Cgates su prašymu suteikti informaciją apie Cgates tvarkomus Jūsų asmens duomenis.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Cgates veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į Cgates bet kuriuo Jums patogiu būdu:

  • raštu – el. paštu info@cgates.lt
  • žodžiu – telefonu Nr. +370 5 215 0000;
  • raštu – adresu Ukmergės g. 120, LT-08105 Vilnius;
  • atvykus į bet kurį Cgates saloną;
  • Įgyvendinant BDAR nuostatas „Cgates“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas (DAP), tel., +370 5 213 9079, duomenu.apsauga@cgates.lt;

Šios politikos pakeitimai

Tam tikrais laiko intervalais Cgates peržiūri Politiką. Jei Cgates atliks esminius šios politikos pakeitimus, apie tai informuosime, paskelbdami pranešimą Cgates interneto svetainėje.