es paramaUAB „Cgates“ yra antroji pagal dydį fiksuoto interneto ir mokamos televizijos paslaugų teikėja kabelinės televizijos tinklais Lietuvoje, turinti daugiau nei 180 000 abonentų. UAB „Cgates“ potencialą sudaro kompetentingi jos darbuotojai, todėl stengdamasi, kad įmonės darbuotojai būtų atsakingi, aukštos kvalifikacijos ir motyvuoti dirbti bei tobulėti, sėkmingai pradėjo įgyvendinti ES lėšomis finansuojamą projektą „Cgates, UAB darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas“  (toliau – projektas). Planuojama, kad mokymuose dalyvaus 356 įmonės darbuotojai. Mokymų dalyviai savo žinias tobulina šiuose pagal projektą numatytuose mokymuose:

  • Išoriniai specialiųjų įgūdžių mokymai, apimantys anglų, rusų kalbos, pardavimų, klientų aptarnavimo, finansų, TV informacijos pirkimo ir kt. mokymus;
  • Vidiniai specialiųjų įgūdžių mokymai, apimantys klientų aptarnavimo ir techninius įrangos mokymus.

Įgyvendinus projektą UAB „Cgates“, darbuotojai pagilins turimas žinias ir kompetencijas, kurių dėka padidės tiesioginių funkcijų atlikimo kokybė ir bus užtikrintas pridėtinės vertės kūrimas.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“.

Bendra projekto vertė siekia 839 487 eurų, iš kurių 419 743 eurų sudaro Europos socialinio fondo lėšos, o likusi suma – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos buvo pradėtos įgyvendinti 2018 m. balandžio mėn.